Ung i uddannelse

Ønsker du at:

  • Frigøre dig fra din eksamensangst
  • Opnå større trivsel i din studiedagligdag
  • Overvinde din præstationsangst
  • Slippe fri af frygten for at fejle

Så kig med her!

Denne side er særlig henvendt til dig som er studerende, til dig der er forælder til en ung i uddannelse, eller til dig der måske qua dit job beskæftiger dig med unge i uddannelsessystemet.

Der er lavet op til flere undersøgelser af stress blandt unge, og tallene taler sit tydelige sprog. Vi har en generation af unge, som kæmper med at leve op til alle forventningerne – både dem fra omverden og deres egne. ”Generation præstation” – en lidet flatterende betegnelse, men om ikke andet nok så sigende for hvilket pres vores unge i dag ligger under.

Jeg har i de senere år beskæftiget mig intensivt med at hjælpe unge, der har det svært i studielivet. Det kan være grundet en lammende eksamensangst, der besværliggør gennemførelsen af en uddannelse, studiestress der medfører sygemelding, lavt selvværd, eller i det hele taget en angst for ikke at gøre det godt nok. Ud over at jeg tilbyder individuel terapi til den unge, målretter jeg også min indsats mod at informere og undervise de voksne, der har med de studerende at gøre.

Så læser du dette som fagperson, og tænker at jeres skole eller institution kunne være interesseret i et oplæg, en workshop eller andet, så tag gerne kontakt, og vi finder sammen ud af, hvad der kunne være relevant for netop jer.

Eksempler på tidligere afholdte arrangementer/workshops:

For studerende: ”Eksamensmestring”, ”Det gode studieliv”, ”At overvinde lavt selvværd”

For fagfolk: ”Specialpædagogisk støtte -At arbejde som faglig støttelærer med sårbare studerende”, ”Hensigtsmæssige studiestrategier og værktøjer i arbejdet som støttelærer”.

Studieårene udgør en særlig periode i livet, hvor trædestenene for fremtiden grundlægges, og hvor identiteten rodfæstes. Det har derfor stor betydning at hjælpe unge mennesker i netop disse år, til at overkomme de vanskeligheder der måtte opstå. Hjælpen kan være direkte i form af samtaler til den enkelte studerende eller mere indirekte via oplæg og undervisning. Sikkert er det, at en ekstra indsats her og nu er en god investering i fremtiden.

Tag kontakt allerede i dag, og lad os sammen finde ud af, hvordan jeg bedst hjælper dig/jer.

Kom i kontakt med mig ved at ringe på tlf. 28 70 93 02, eller skrive en besked/udfyld nedenstående kontaktboks.

Ung i uddannelse

Ønsker du at:

  • Frigøre dig fra din eksamensangst
  • Opnå større trivsel i din studiedagligdag
  • Overvinde din præstationsangst
  • Slippe fri af frygten for at fejle

Så kig med her!

Denne side er særlig henvendt til dig som er studerende, til dig der er forælder til en ung i uddannelse, eller til dig der måske qua dit job beskæftiger dig med unge i uddannelsessystemet.

Der er lavet op til flere undersøgelser af stress blandt unge, og tallene taler sit tydelige sprog. Vi har en generation af unge, som kæmper med at leve op til alle forventningerne – både dem fra omverden og deres egne. ”Generation præstation” – en lidet flatterende betegnelse, men om ikke andet nok så sigende for hvilket pres vores unge i dag ligger under.

Jeg har i de senere år beskæftiget mig intensivt med at hjælpe unge, der har det svært i studielivet. Det kan være grundet en lammende eksamensangst, der besværliggør gennemførelsen af en uddannelse, studiestress der medfører sygemelding, lavt selvværd, eller i det hele taget en angst for ikke at gøre det godt nok. Ud over at jeg tilbyder individuel terapi til den unge, målretter jeg også min indsats mod at informere og undervise de voksne, der har med de studerende at gøre.

Så læser du dette som fagperson, og tænker at jeres skole eller institution kunne være interesseret i et oplæg, en workshop eller andet, så tag gerne kontakt, og vi finder sammen ud af, hvad der kunne være relevant for netop jer.

Eksempler på tidligere afholdte arrangementer/workshops:

For studerende: ”Eksamensmestring”, ”Det gode studieliv”, ”At overvinde lavt selvværd”

For fagfolk: ”Specialpædagogisk støtte -At arbejde som faglig støttelærer med sårbare studerende”, ”Hensigtsmæssige studiestrategier og værktøjer i arbejdet som støttelærer”.

Studieårene udgør en særlig periode i livet, hvor trædestenene for fremtiden grundlægges, og hvor identiteten rodfæstes. Det har derfor stor betydning at hjælpe unge mennesker i netop disse år, til at overkomme de vanskeligheder der måtte opstå. Hjælpen kan være direkte i form af samtaler til den enkelte studerende eller mere indirekte via oplæg og undervisning. Sikkert er det, at en ekstra indsats her og nu er en god investering i fremtiden.

Tag kontakt allerede i dag, og lad os sammen finde ud af, hvordan jeg bedst hjælper dig/jer.

Kom i kontakt med mig ved at ringe på tlf. 28 70 93 02, eller skrive en besked/udfyld nedenstående kontaktboks.