Individuel Terapi

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Jeg tilbyder terapi inden for en bred vifte af problemstillinger herunder:

 • Angst
 • Selvværdsproblemer
 • Tristhed/depression
 • Ensomhed
 • Stress og belastningsreaktioner
 • Problemer i relationer til andre
 • Sorg
 • Spiseforstyrrelser (lettere)
 • Studiespecifikke udfordringer (fx eksamensangst, perfektionisme, præstationsangst m.m.)

Listen er ikke udtømmende og tøv ikke med at kontakte mig. Så kan vi sammen drøfte netop de udfordringer, som du tumler med, og jeg kan tage stilling til, hvorvidt jeg kan hjælpe dig med netop din specifikke situation.

Først og fremmest vil jeg anerkende dig for, at du er der nu, hvor du har taget dig mod til at kontakte en psykolog og så at sige ”prikke hul på bylden”. Ofte er det sådan, at det for de fleste mennesker tager tid at nå dertil, hvor behovet for at søge professionel hjælp accepteres og føres ud i livet. I mellemtiden har problematikken haft god tid til at fæstne sig og sætte sit præg på dit liv.

Vælger du at starte i et terapiforløb hos mig, vil du opleve, at vi i fællesskab vil blive undersøgende på dit liv, og sammen belyse og få forståelse for tanker, handlingsmønstre og værdier. Dette ud fra en målsætning om at give dig indsigt og styrke samt de nødvendige redskaber til at takle dine udfordringer og leve et liv, der for dig er meningsfuldt.

Hvilke psykologiske metoder bruger jeg?

Min terapeutiske tilgang tager hovedsageligt afsæt i Kognitiv adfærdsterapi. Kognitiv adfærdsterapi tager udgangspunkt i tankerne og herunder særligt hvordan tanker, følelser, kropslige symptomer og adfærd hænger uløseligt sammen og påvirker hinanden indbyrdes. Ved at arbejde på at identificere hvilke (ofte negative) tanker der dominerer dit liv, kan vi påbegynde en proces med at bearbejde og nuancere disse, og derigennem opnå mulighed for at forandre følelser, kropslige reaktioner og adfærdsmønstre.

Kognitiv adfærdsterapi har forskningsmæssigt gennem mange år vist sig effektiv over for lidelser som bl.a. angst og depression.

Ud over den kognitive tilgang er jeg også inspireret af at bruge ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og mindfulness-inspirerede øvelser. I det hele taget er jeg optaget af at møde dig, der hvor du er, og tilpasse min metode og tilgang ud fra den specifikke problemstilling. Du vil blive mødt med empati og respekt og samtidig vægtes ro og nærvær i terapirummet højt.

Kom i kontakt med mig ved at ringe på tlf. 28 70 93 02, eller skrive en besked/udfyld nedenstående kontaktboks.

Individuel Terapi

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Jeg tilbyder terapi inden for en bred vifte af problemstillinger herunder:

 • Angst
 • Selvværdsproblemer
 • Tristhed/depression
 • Ensomhed
 • Stress og belastningsreaktioner
 • Problemer i relationer til andre
 • Sorg
 • Spiseforstyrrelser (lettere)
 • Studiespecifikke udfordringer (fx eksamensangst, perfektionisme, præstationsangst m.m.)

Listen er ikke udtømmende og tøv ikke med at kontakte mig. Så kan vi sammen drøfte netop de udfordringer, som du tumler med, og jeg kan tage stilling til, hvorvidt jeg kan hjælpe dig med netop din specifikke situation.

Først og fremmest vil jeg anerkende dig for, at du er der nu, hvor du har taget dig mod til at kontakte en psykolog og så at sige ”prikke hul på bylden”. Ofte er det sådan, at det for de fleste mennesker tager tid at nå dertil, hvor behovet for at søge professionel hjælp accepteres og føres ud i livet. I mellemtiden har problematikken haft god tid til at fæstne sig og sætte sit præg på dit liv.

Vælger du at starte i et terapiforløb hos mig, vil du opleve, at vi i fællesskab vil blive undersøgende på dit liv, og sammen belyse og få forståelse for tanker, handlingsmønstre og værdier. Dette ud fra en målsætning om at give dig indsigt og styrke samt de nødvendige redskaber til at takle dine udfordringer og leve et liv, der for dig er meningsfuldt.

Hvilke psykologiske metoder bruger jeg?

Min terapeutiske tilgang tager hovedsageligt afsæt i Kognitiv adfærdsterapi. Kognitiv adfærdsterapi tager udgangspunkt i tankerne og herunder særligt hvordan tanker, følelser, kropslige symptomer og adfærd hænger uløseligt sammen og påvirker hinanden indbyrdes. Ved at arbejde på at identificere hvilke (ofte negative) tanker der dominerer dit liv, kan vi påbegynde en proces med at bearbejde og nuancere disse, og derigennem opnå mulighed for at forandre følelser, kropslige reaktioner og adfærdsmønstre.

Kognitiv adfærdsterapi har forskningsmæssigt gennem mange år vist sig effektiv over for lidelser som bl.a. angst og depression.

Ud over den kognitive tilgang er jeg også inspireret af at bruge ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og mindfulness-inspirerede øvelser. I det hele taget er jeg optaget af at møde dig, der hvor du er, og tilpasse min metode og tilgang ud fra den specifikke problemstilling. Du vil blive mødt med empati og respekt og samtidig vægtes ro og nærvær i terapirummet højt.

Kom i kontakt med mig ved at ringe på tlf. 28 70 93 02, eller skrive en besked/udfyld nedenstående kontaktboks.