Om mig

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2010, autoriseret af Psykolognævnet i 2014 og medlem af Dansk Psykologforening.

Allerede under min uddannelse til psykolog, hvor jeg var tilknyttet som terapeut ved Angstklinikken på Aarhus Universitet, blev min interesse for terapi grundlagt. Det at indgå i et møde med et andet menneske, oparbejde en stærk terapeutisk relation og derudfra skabe et rum til forandring og fornyelse, er der, hvor jeg oplever at kunne anvende mine psykologfaglige kompetencer fyldestgørende.

Min terapeutiske tilgang inden for kognitiv adfærdsterapi blev ligeledes grundlagt i disse tidlige år – dette særligt fordi jeg oplevede, at det virkede; klienterne gav den feedback, at de inden for kort tid mærkede positive forandringer i deres liv. Dertil er det en terapiform, som hører under en korttidsterapeutisk ramme, dvs. at det ikke kræver årelange forløb i terapi, men at man inden for relativt få gange kan opnå mærkbare forandringer. Det er dog af afgørende betydning, at du er klar til at bruge tid og ressourcer på det terapeutiske arbejde også mellem sessionerne, da vi ikke forandrer noget ved samtalerne alene.

Jeg har gennem årerne arbejdet inden for både psykiatrien, ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og senest ved Studenterrådgivningen. Gennem disse ansættelser har jeg oparbejdet en stærk faglig profil, og er blevet bestyrket i min interesse for at skabe forandring gennem terapien. Dette blev baggrunden for, at jeg i 2018 slog dørene op til min egen klinik i Hobro.

Kom i kontakt med mig ved at ringe på tlf. 28 70 93 02, eller skrive en besked/udfyld nedenstående kontaktboks.

Om mig

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2010, autoriseret af Psykolognævnet i 2014 og medlem af Dansk Psykologforening.

Allerede under min uddannelse til psykolog, hvor jeg var tilknyttet som terapeut ved Angstklinikken på Aarhus Universitet, blev min interesse for terapi grundlagt. Det at indgå i et møde med et andet menneske, oparbejde en stærk terapeutisk relation og derudfra skabe et rum til forandring og fornyelse, er der, hvor jeg oplever at kunne anvende mine psykologfaglige kompetencer fyldestgørende.

Min terapeutiske tilgang inden for kognitiv adfærdsterapi blev ligeledes grundlagt i disse tidlige år – dette særligt fordi jeg oplevede, at det virkede; klienterne gav den feedback, at de inden for kort tid mærkede positive forandringer i deres liv. Dertil er det en terapiform, som hører under en korttidsterapeutisk ramme, dvs. at det ikke kræver årelange forløb i terapi, men at man inden for relativt få gange kan opnå mærkbare forandringer. Det er dog af afgørende betydning, at du er klar til at bruge tid og ressourcer på det terapeutiske arbejde også mellem sessionerne, da vi ikke forandrer noget ved samtalerne alene.

Jeg har gennem årerne arbejdet inden for både psykiatrien, ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og senest ved Studenterrådgivningen. Gennem disse ansættelser har jeg oparbejdet en stærk faglig profil, og er blevet bestyrket i min interesse for at skabe forandring gennem terapien. Dette blev baggrunden for, at jeg i 2018 slog dørene op til min egen klinik i Hobro.

Kom i kontakt med mig ved at ringe på tlf. 28 70 93 02, eller skrive en besked/udfyld nedenstående kontaktboks.